Alla beställningar går via en automatiserad process på vårt lager och hanteras i turordning efter de lovade leveransdatumen. 

Vår ambition är att alltid leverera inom utlovad tid, till varje kund.