När du kommer till kassan finns möjlighet för dig att göra ändringar i kundvagnen, detta gör du under steg 1. 


Där kan du välja att öka eller minska antalet av varor som ligger, alternativt helt ta bort en av varorna som ligger där. 


Att öka och minska gör du genom att klicka på + eller -. För att ta bort helt klickar du på papperskorgen som finns längst till höger vid varan.