Det går bra att någon annan person hämtar ut ditt paket från utlämningsstället. 


Det krävs då att personen har med sig både din och sin egen giltiga ID-handling. Det räcker alltså inte med en kopia av din giltiga ID-handling.