När du som kund hämtar ut eller tar emot din beställning ska du omgående kontrollera att emballaget är helt, att innehållet är helt och fungerande och att antalet stämmer.


Reklamationsrätten omfattar endast ursprungliga fel, exempelvis att fel växt eller en skadad växt har levererats. 


En mindre storleksavvikelse från beskrivningen på hemsidan är inget skäl för reklamation. Vid större storleksavvikelse sker eventuell prisjustering.


Du är välkommen att kontakta kundservice via mail för hjälp med din reklamation. Du hittar vårt kontakformulär här. 

I det mailet behöver du bifoga följande saker: 


  • Bifoga bilder
  • Ordernummer
  • Information om när felet upptäcktes
  • Utförlig beskrivning av felet.