När du köper vedartade växter finns det ofta angivet upp till vilken zon växten kan odlas. Det betyder att växten normalt klarar klimatet i den angivna zonen. Det är en god vägledning men många andra faktorer som jordmån, dränering, snötäcke och läförhållanden spelar också in.


Sverige är indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i vilken odlingszon din trädgård ligger. 


Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den alltså vara. Det är inte självklart att de “högsta” zonerna alltid finns i norra Sverige.

Mer information kan du ser här: 
http://www.tradgard.org/svensk_tradgard/zonkartan.html