Att bara smaka på ett par bär, vilken växt det än gäller, är ofarligt.


Ett mindre antal växter är mycket giftiga, och även förtäring av en liten mängd innebär stor förgiftningsrisk. Exempel på sådana är fingerborgsblomma, nerium, sprängört, stormhatt och änglatrumpet.


Klicka här för att komma till Giftinformationscentralens hemsida.