Vissa buskar och träd kan man med fördel beskära på vårvintern. 


Buskar som ska föryngringsbeskäras får en rejäl skjuts i rätt rikting om man gör det vid den tiden. 


Vissa träd som äppelträd går också bra att klippa på vårvintern, då ser man även kronan och grenarna lättare än under sensommaren.